قوانین

• در سکوی رضوی فقط امکان تامین سرمایه برای شخصیت های حقوقی ایرانی و در راستای توسعه کسب و کار های فعال در داخل کشور وجود دارد.
• هدف، هزینه ها، درآمدها و میزان سود آوری طرح‌ بر اساس جدول زمان‌بندی اجرای پروژه تمامی بایستی به صورت شفاف و دقیق مشخص شده و به سکوی تامین مالی رضوی ارائه گردد.
• سقف سرمایه قابل تامین برای هر طرح در سامانه تامین مالی جمعی رضوی مبلغ 250 میلیارد ریال است.
• طرح‌های تعریف شده در سکوی رضوی مجاز به تامین مالی از طریق سایر سکوی های تامین مالی جمعی نیستند.
• تحت هر شرایطی کلیه محاسبات مالی سکوی رضوی بر مبنای واحد پولی کشور (ریال) می باشد حتی اگر پروژه تعریف شده وابستگی کامل به نرخ دلار یا هر ارز دیگری داشته باشد .
• پس از انتشار یک طرح در سکوی رضوی، امکان هیچ‌گونه تغییری در زمان‌بندی و مبلغ آن وجود ندارد.
• حداقل 10% از مبلغ درخواستی می‌بایست توسط خود متقاضی قبل از انتشار فراخوان تامین مالی تامین شود.
• انتشار فراخوان جمع‌آوری وجوه برای هر طرح صرفا با تایید کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی در شرکت فرابورس ایران امکان پذیر خواهد بود.
• با توجه به تکمیل بودن مستندات و طرح توجیهی متقاضی از زمان اقدام تا شروع فراخوان تامین مالی طرح ،حدود 1 الی 2 ماه زمان خواهد برد.
• مدت زمان انتشار فراخوان تامین مالی برای هر طرح نمی‌تواند بیش از 2 ماه باشد.
• سکوی رضوی مجاز است با توجه به ماهیت طرح و بررسی های انجام شده از طرح و برای کاهش ریسک اجرای طرح‌ها، وجوه جمع‌آوری شده را به صورت مرحله‌ای و مطابق با برنامه فازبندی ارائه شده به متقاضی ‌پرداخت کند.
• متقاضی تامین مالی موظف است پس از دریافت وجوه تامین شده برای طرحش، بلافاصله اجرای آن را طبق برنامه اعلامی در تعریف طرح خود شروع کند.
• متقاضی در مدت زمان اجرای طرح موظف به ارائه‌ گزارش پیشرفت طرح در بازه‌های زمانی منظم بوده و پس از پایان اجرای طرح، موظف است تا در مدت زمان مقرر شده، گزارش نهایی اجرای طرح را به سکوی رضوی ارائه کند.
• حق تعلیق محدود یا کامل طرح در صورت کشف هرگونه مغایرت در اجرای برنامه اعلامی یا تخلف از شرایط لازم در متن قرارداد و قوانین سکو ،برای سامانه تامین مالی جمعی رضوی محفوظ می باشد.
• سکوی رضوی هیچ طرحی را برای سرمایه گذاری به هیچ عنوان پیشنهاد و یا توصیه نمی کند ،نحوه قرارگیری طرح ها در سایت با توجه به تاریخ اجرای طرح و دیگر پارامتر ها مشخص شده و سکوی رضوی هیچ نقشی در این خصوص نخواهد داشت .قبل از سرمایه گذاری در هر طرح تامین مالی لطفا هشدار ریسک عمومی را بصورت کامل مطالعه نمایید.