تولیدی

تامين سرمايه در گردش عطر رضوی

تامين سرمايه در گردش عطر رضوی
سرمایه مورد نیاز 20,000,000,000 ریال
برآورد سود سالانه % 40.0
سرمایه تامین شده 0 ریال 0%
سرمایه گذاران مشاهده
مهلت سرمایه گذاری 1400/10/26
ریسک متوسط تضمین اصل پول

تقویم پروژه

23 / 10 / 1400 ثبت پروژه
15 / 02 / 1401 تکمیل سرمایه
26 / 02 / 1401 شروع پروژه
25 / 05 / 1401 گرازش اولیه
25 / 08 / 1401 گرازش ثانویه
27 / 11 / 1401 اتمام پروژه
25 / 12 / 1401 واریز سود

مشخصات حقوقی

نام شرکت:

شرکت کسب و کار رضوی

شناسه ملی:

10860136950

شماره ثبت:

65780

کد اقتصادی:

411194744965

تاریخ تاسیس:

1382/08/02

آدرس:

خراسان رضوی ، مشهد، بلوار فداییان اسلام، بعد از تقاطع کوشش، پلاک 228

تلفن:

05133493880

نمابر:

05133493880

کدپستی:

None

صاحبان امضا:

مجید منفرد

نام مدیرعامل:

مجید منفرد

ایمیل شرکت:

info@rbsc.ir

مشخصات پروژه

نام پروژه:

تامين سرمايه در گردش عطر رضوی

زمینه فعالیت پروژه:

تولیدی

تاریخ ثبت پروژه:

1400/06/25

تاریخ تایید پروژه:

1400/06/25

تاریخ شروع پروژه:

1401/09/25

مشخصات مالی

سرمایه مورد نیاز:

20,000,000,000ریال

مهلت مشارکت:

1400/10/26

تعداد گواهی مشارکت:

20,000,000 عدد

ارزش هر گواهی:

1,000 ریال

سود مشارکت:

40.0 %

فایل مالی:

دانلود

نظرات کاربران


چند رسانه ای

تصویر اول