پرورش بلدرچين

بزرگترین و مدرن ترين وا حد پرورش بلدرچين ايرا ن با ظرفیت 150 هزار قطعه در هر دوره

بزرگترین و مدرن ترين وا حد پرورش بلدرچين ايرا ن با ظرفیت 150 هزار قطعه در هر دوره
سرمایه مورد نیاز 20,000,000,000 ریال
برآورد سود سالانه % 34.5
سرمایه تامین شده 0 ریال 0%
سرمایه گذاران مشاهده
مهلت سرمایه گذاری 1400/10/26
ریسک متوسط تضمین اصل پول

تقویم پروژه

23 / 10 / 1400 ثبت پروژه
15 / 02 / 1401 تکمیل سرمایه
26 / 02 / 1401 شروع پروژه
25 / 05 / 1401 گرازش اولیه
25 / 08 / 1401 گرازش ثانویه
27 / 11 / 1401 اتمام پروژه
25 / 12 / 1401 واریز سود

مشخصات حقوقی

نام شرکت:

شرکت تعاونی کشت و طیور آینده گستر رضویه

شناسه ملی:

14008522447

شماره ثبت:

69100

کد اقتصادی:

411647355391

تاریخ تاسیس:

1398/08/05

آدرس:

خراسان رضوی، مشهد، بخش رضویه ، دهستان پائین ولایت ، روستا گاوبرج، کوچه فلک نازاحمدی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تلفن:

05112345678

نمابر:

05112345678

کدپستی:

9375168541

صاحبان امضا:

پژمان مثنوی

نام مدیرعامل:

پژمان مثنوی

ایمیل شرکت:

None

مشخصات پروژه

نام پروژه:

بزرگترین و مدرن ترين وا حد پرورش بلدرچين ايرا ن با ظرفیت 150 هزار قطعه در هر دوره

زمینه فعالیت پروژه:

پرورش بلدرچين

تاریخ ثبت پروژه:

1400/06/25

تاریخ تایید پروژه:

1400/06/25

تاریخ شروع پروژه:

1400/07/24

مشخصات مالی

سرمایه مورد نیاز:

20,000,000,000ریال

مهلت مشارکت:

1400/10/26

تعداد گواهی مشارکت:

20,000,000 عدد

ارزش هر گواهی:

1,000 ریال

سود مشارکت:

34.5 %

فایل مالی:

دانلود

نظرات کاربران


چند رسانه ای

فایل ارائه
تصویر اول