شرایط سرمایه‌گذاری
 • سکوی رضوی هیچ طرحی را برای سرمایه گذاری به هیچ عنوان پیشنهاد و یا توصیه نمی کند، نحوه قرارگیری طرح ها در سایت با توجه به تاریخ اجرای طرح و دیگر پارامتر ها مشخص شده و سکوی رضوی هیچ نقشی در این خصوص نخواهد داشت. قبل از سرمایه گذاری در هر طرح تامین مالی لطفا هشدار ریسک عمومی را به صورت کامل مطالعه نمایید.
 • احراز هویت در درگاه تامین مالی رضوی الزامی می‌باشد. متقاضی شرکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌بایست پس از عضویت در سایت، به تکمیل اطلاعات هویتی خود اقدام نماید.
 • تمامی اطلاعات متقاضیان و سرمایه گزاران نزد سکوی تامین مالی رضوی محفوظ و محرمانه تلقی می‌شود.
 • واریز و برداشت وجه از کیف پول حساب شما در سایت تامین مالی جمعی رضوی از طریق درگاه‌های پرداخت معتبر داخلی و دارای مجوز انجام می‌شود.
 • ثبت‌نام و عضویت در پلتفرم تامین مالی جمعی رضوی به منزله پذیرش کلیه قوانین و ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و سکوی تامین مالی رضوی می باشد.
 • حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها 5 میلیون ریال می باشد.
 • حداکثر مشارکت در طرح‌های سرمایه‌پذیر برای اشخاص حقیقی 5 درصد از مبلغ طرح و برای اشخاص حقوقی بدون سقف می باشد.
 • سرمایه‌گذار در قبال مشارکت‌ها، به سرمایه‌گذاران طرح‌ها «گواهی مشارکت» ارائه می‌کند. همچنین تمامی مشارکت‌ها به‌صورت هم‌زمان و برخط در سامانه جامع و متمرکز تأمین مالی جمعی شرکت فرابورس ایران نیز ثبت می‌شوند.
 • در صورتی که سقف تامین مالی طرحی کامل شود، حتی پس از اقدام سرمایه‌گذار به مشارکت، حق لغو آن و یا استرداد وجه برای سکو محفوظ است و سرمایه‌گذار می تواند به ‌جای طرح به اتمام رسیده، طرح دیگری را جایگزین کند.
 • سرمایه‌گذار می‌تواند در هر تعداد طرح سکو، مشارکت نماید.
 • متقاضی با علم و اطلاع از مفاد قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397/08/03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد تأیید در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه و دستورالعمل ‌های اجرایی آن متعهد می‌گردد ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پول‌ شویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب کاربری خود در سکوی تامین مالی جمعی رضوی را ندهد.
 • در صورت عدم موفقیت طرح در جذب حداقل سرمایه ظرف مدت 10 روز تمامی وجوه سرمایه گزاران به ‌حساب کاربری آن ها مسترد می‌گردد.