راهنمای سرمایه پذیری
  • ثبت‌نام در سایت
  • احراز هویت
  • ارسال طرح کسب‌وکار
  • ارزیابی طرح توسط کارشناسان سکو
  • جلسات بررسی و بهبود طرح با حضور نماینده متقاضی
  • دریافت مجوز فرابورس
  • آماده‌سازی جهت انتشار در سکو
  • واریز 10% از وجه پروژه توسط متقاضی
  • انتشار رسمی طرح
  • جمع‌آوری وجوه